Døgnpris

Gjeldende fra 1.mai til 30.september.

Båtlengde inntil 27 fot

230,- per døgn

Båtlengde 28-38 fot

270,- per døgn

Båtlengde 39-49 fot

330,- per døgn

Båtlengde 50-59 fot

410,- per døgn

Båtlengde 60 – 69 fot (70+ fot)

500,- (560,-) per døgn

Båtlengde inntil 27 fot

230,- per døgn

Båtlengde 28-38 fot

270,- per døgn

Båtlengde 39-49 fot

330,- per døgn

Båtlengde 50-59 fot

410,- per døgn

Båtlengde 60 – 69 fot (70+ fot)

500,- (560,-) per døgn

Dagfortøyning inntil fem timer

Båtlengde inntil 25 fot

40,-

Båtlengde 26 – 35 fot

70,-

Båtlengde over 36 fot

100,-

Båtlengde inntil 25 fot

40,-

Båtlengde 26 – 35 fot

70,-

Båtlengde over 36 fot

100,-

Havneavgift betales på billettautomat plassert sør for Havnekroa eller i appen til Go Marina.

Havneavgiften inkluderer

 • Strøm

  Inntil 600W per båt.

 • Vann

  Det er vann på alle brygger, med mindre det er fare for frost.

 • Trådløst internett

  Nettet heter OBGJESTEHAVN og du trenger ikke passord.

 • Dusj

  Ta kontakt med havnevert om du ønsker å benytte dusjfasiliteter.