I tilfelle brann:

  1. Varsle/vekke dem ombord i de nærmeste båtene
  2. Varsle brannvesenet, telefon 110, om brann i Oscarsborg Gjestehavn
  3. Varsle Redningsskøyta telefon 916 79 652 og Oscarsborg II telefon 900 99 414
  4. Forsøk å slokke brannen med vannslanger og pulverapparater
  5. Flytt vekk båter som ligger i sikker avstand fra brannen

Ved oljesøl kontaktes havnevakten på telefon 974 34 779.

Utstyr for håndtering av oljesøl finnes utenfor havnevakthuset.

Grilling og bruk av åpen ild er ikke tillatt