BRANNINNSTRUKS

I tilfelle brann:

  1. Varsle/vekke dem ombord i de nærmeste båtene
  2. Varsle brannvesenet, telefon 110, om brann i Oscarsborg Gjestehavn
  3. Varsle Redningsskøyta på telefon 916 79 662 og Oscarsborg II på telefon 900 99 414
  4. Forsøk å slokke brannen med brannpumper, vannslanger og pulverapparater
  5. Flytt vekk båter som ligger i sikker avstand fra brannen

25 kg pulverapparat er plassert innerst på 80-meterbrygga.
25 kg pulverapparat og brannpumpe er plassert på brygga ved nordenden av Havnekroa.

Ved oljesøl kontaktes havnevakten på telefon 974 34 779.

Utstyr for håndtering av oljesøl finnes utenfor havnevakthuset.

Kullgrill og bruk av åpen ild er ikke tillatt