Gjestehavnreglement

 1. Alle som oppholder seg i gjestehavna plikter å følge havnereglementet og havnevertenes anvisninger. Brudd på disse kan medføre bortvisning.
 2. Oscarsborg Gjestehavn er en familiehavn. Det skal være ro i havna klokken 23. Musikk fra båtene, uansett tid på døgnet, skal ikke være så høy at den sjenerer nabobåtene.
 3. Ankring er forbudt i hele gjestehavna på grunn av sjøkabler og moringskjettinger.
 4. Markert minimumslengde på enkelte båtplasser skal respekteres.
 5. Båtene skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyd. Det skal fendres og gjøres klart fortøyninger før man kjører inn i gjestehavna.
 6. Båteier/fører har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder bryggeanlegget, andre båter eller andre deler av havneanlegget. Skader skal umiddelbart meldes til havnevertene.
 7. Tomgangskjøring skal i det lengste unngås.
 8. Havneavgift skal betales så fort som mulig etter ankomst. Ved betaling på automat skal kvittering festes på båten godt synlig fra bryggen. Ved betaling med betalingsapp skal det oppgis korrekte opplysninger om båten, et tydelig bilde og nærmeste sonenummer.
 9. Bruk av åpen ild og kullgriller er ikke tillatt noe sted på Oscarsborg Festning. Det skal utvises stor forsiktighet ved bruk av gassgrill, både på land og i båtene.
 10. Ved brann skal nabobåtene, brannvesen og havnevertene varsles, nærliggende båter flyttes. Se egen branninnstruks.
 11. Husholdningsavfall kastes i utplasserte søppelkasser. Glass og metall skal i egen container. Annet avfall skal tas med tilbake til hjemmehavn.
 12. Det er båndtvang for hunder på Oscarsborg Festning hele året.
 13. Det er ikke tillatt å fiske fra flytebryggene når det ligger båter i nærheten.