I søppeldunker hos Oscarsborg Gjestehavn skal det kun kastes husholdningsavfall. Alle søppeldunker er merket med klistrelapper som angir dette og med telefonnummer til havneverten. Alle andre typer avfall må medbringes til hjemmehavn. Det er plassert ut 19 søppeldunker til restavfall, tre til papp og tre glasscontainere i gjestehavnen. De er avmerket på kartet til venstre.

I tillegg har Lions Club Drøbak satt ut to panteboder der de samler inn pant. Pengene går til deres arbeid i lokalsamfunnet.

Kongelig Norsk Båtforbund har gitt ut en miljøveileder som du finner du her.

Hjelp oss med å bevare miljøet på land og til vanns i vårt unike rekreasjonsmiljø!